Interim

‘Ter plekke’ werken maakt directe samenwerking met de interim-collega’s mogelijk: korte lijnen, in de buurt om even te overleggen en het optimaal benutten van de lokaal aanwezige kennis. De werkzaamheden zijn veelzijdig: Beleid opstellen, project(bege)leiding, grote projecten en kleine vragen, vraagbaak ‘als je er toch bent’.

Projectmanagement

Als projectleider ben ik de spin in het web. Ik verbind mensen en partijen, overzie alle deelaspecten en leid alle betrokkenen naar het eindresultaat. Op onderdelen zet ik eigen expertise in op het gebied van wonen, welzijn en zorg, stedebouw en ruimtelijke ordening. Waar nodig betrek ik er ook andere experts bij. Als projectleider blijf ik wel verantwoordelijk voor het resultaat waarin elk deelaspect een plek gekregen heeft.

Coaching

Mensen coachen vind ik leuk! Bij interim opdrachten is ook een goede combinatie mogelijk. Mijn stijl is gericht op het werken aan werk met oog voor de competenties en het welzijn van de mens. Het coachen richt zich op de algemene voortgang met vragen als: wat wil je bereiken en welke stappen ga je nemen? Ook de begeleiding van het dagelijks werk hoort erbij zoals de voorbereiding op een bijeenkomst of  gesprek en het schrijven van beleid.