Interim

‘Ter plekke’ werken maakt directe samenwerking met de interim-collega’s mogelijk: korte lijnen, in de buurt om even te overleggen en het optimaal benutten van de lokaal aanwezige kennis. De werkzaamheden zijn veelzijdig: Beleid opstellen, project(bege)leiding, grote projecten en kleine vragen, vraagbaak ‘als je er toch bent’.

Bij projecten of teams waar ik eerstverantwoordelijk voor ben, zoek ik altijd de combinatie van procesbegeleiding en inhoud. Kennis van de inhoud, soms op hoofdlijnen, is mijns inziens nodig om bij anderen de juiste input op te halen en teamleden te motiveren.

Projectmanagement

Als projectleider ben ik de spin in het web. Ik verbind mensen en partijen, overzie alle deelaspecten en leid alle betrokkenen naar het eindresultaat. Op onderdelen zet ik eigen expertise in op het gebied van wonen, welzijn en zorg, stedebouw en ruimtelijke ordening. Waar nodig betrek ik er ook andere experts bij. Als projectleider blijf ik wel verantwoordelijk voor het resultaat waarin elk deelaspect een plek gekregen heeft.

Leidinggeven en coachen

Het runnen van een team of afdeling vraagt energie, geduld en een luisterend oor. Uitdaging is het vinden van de kracht en stijl van de medewerkers om, samen met hen, het werk uit te voeren. Daarbij is een pittig gesprek soms nodig en dat ga ik dan ook niet uit de weg. Ik ben graag meewerkend voorvrouw om de relatie met de inhoud optimaal te houden.

Mensen coachen vind ik leuk! Bij interim opdrachten en leidinggevende functies is ook een goede combinatie mogelijk. Mijn stijl is gericht op het werken aan werk met oog voor de competenties en het welzijn van de mens. Het coachen richt zich op de algemene voortgang met vragen als: wat wil je bereiken en welke stappen ga je nemen? Ook de begeleiding van het dagelijks werk hoort erbij zoals de voorbereiding op een bijeenkomst of gesprek en het schrijven van beleid.