In gesprek met

Met mensen en voor mensen. Ik zoek altijd naar de beste manier om de mensen erbij te betrekken. Participatie waarbij ik de vertaling maak van woon- en leefwensen naar woonconcepten, zorgverlening en ondersteuning. Ik ga graag in gesprek met de echte deskundige van het wonen: de bewoners zelf. Mijn werkwijze is eenvoudig: ik ga in gesprek. Informatie geven kan – en moet – de aanzet geven tot de dialoog. Ik kan luisteren, uitleg geven en de intermediair zijn tussen bewoners en professionals.

Woongroepen

Doe het zelf, doe het samen. Bij CPO en CPOH werk ik met de bewoners aan het realiseren van de eigen woondroom. Bij CPOH begeleid ik de groep naar een wooncomplex in collectief eigendom met ruimte voor individuele wensen. De toekomstbestendigheid van de woningen wordt hierbij ook niet uit het oog verloren.

De combinatie van wonen en zorg is een reële optie: van zorg voor de buurman tot het organiseren van professionele zorgarrangementen. Ook hierbij geldt de kracht van het collectief met ruimte voor het individu.

Woningbehoeftenonderzoek

Ik doe zelf geen uitgebreide woningbehoeftenonderzoeken en online enquêtes. Daar zijn bureaus voor die daar de juiste programma’s, servers en telefoonteams voor hebben. Ik werk wel samen met deze bureaus waarbij ik de strategie uitwerk, het proces begeleid, bijeenkomsten leid en de link ben naar opdrachtgever en bestuur. Dit kan op lokaal en regionaal niveau zijn.

rapport woonwensen senioren Scherpenzeel